Sika (A-M)
Hojas de Datos
 
Hojas Seg.
 
       
       
Sika (A)      
Sika Aktivator-205 Seg.    
Sika AnchorFix-1
Seg. A+B
   
Sika AnchorFix-2
Seg. A Seg. B  
Sika AnchorFix-2 Normal
Seg. A+B    
Sika AnchorFix-3001 Seg. A+B    
Sika Antigel Seg.    
Sika Antisol Seg.    
Sika AutoLevel
Seg.    
Sikament-165 ES Seg.    
Sikament-350 Seg.    
       
Sika (B)      
Sika Backer Rod Fire      
SikaBit S-515 Seg.    
Sika Bitumix Seg.    
SikaBond R&B-100 Seg. A+B    
Sika Boom Seg.    
SikaBoom-400 Fire Seg.    
Sika Boom Control Seg.    
Sika Boom G Seg.    
Sika Boom GS Seg.    
Sika Boom S Seg.    
Sika Boom T Seg. Limpiador  
Sika Boom TM Seg.    
SikaBond-52 Parquet Seg.    
SikaBond-54 Parquet Seg.    
SikaBond-110 Multifloor Seg.    
SikaBond-150 Premiumfloor Seg.    
SikaBond AT-80 Seg.    
SikaBond AT Metal Seg.    
SikaBond PVC Láminas      
SikaBond T-8 Seg.    
       
Sika (C)      
Sika Carbodur E Seg. E-(313, 512, 812, 1024, 1214)    
SikaCeram-10 W Primer Seg.    
SikaCeram-112 Seg.    
SikaCeram-150 Seg.    
SikaCeram-201 Porcelánico Seg.    
SikaCeram-225 Seg.    
SikaCeram-235 Flexible Seg.    
SikaCeram-242 Rapid Seg.    
SikaCeram-250 SatarFlex Seg.    
SikaCeram-260 Flexible Seg.    
SikaCeram-290 StarLight Seg.    
SikaCeram-431 Seg. A Seg. B  
SikaCeram-500 Ceralastic Seg.    
SikaCeram CleanGrout Seg.    
SikaCeram EpoxyGrout Seg. A Seg. B  
SikaCeram LargeGrout      
SikaCeram LatexGrout Seg.    
SikaCeram SmallGrout Seg.    
SikaCim Anticongelante Seg.    
SikaCim Fibras-6 Seg.    
SikaCim Impermeabilizante Seg.    
Sika Colma Limpiador Seg.    
SikaColor-671 Seg.    
SikaColor-674 W Siltec Seg.    
Sika Control-50 Seg.    
Sikacrete TXT-50 Seg.    
Sikacrete TXT-60 Seg.    
Sikacrete TXT-10 Fijador Seg.    
Sikacryl-620 Fire Seg.    
Sikacryl S Seg.    
       
Sika (D)
     
SikaDecor-801 Nature Seg. A Seg. B  
SikaDecor-803 Nature Seg. A+B    
Sika Desencofrante EN Seg.    
Sika Desencofrante D Seg.    
Sika Desencofrante LN Seg.    
Sikadur-30 Seg. A+B    
Sikadur-31 EF Seg. A    
Sikadur-32 EF Seg. A Seg. B  
Sikadur-32 Fix Seg. A+B    
Sikadur-33 Seg. A+B    
Sikadur-41 EF Seg. A+B+C    
Sikadur-42 SP Seg. A Seg. B Seg. C
Sikadur-52 Inyección LP Seg. A+B
   
Sikadur-53 Seg. A+B    
Sikadur-501 Seg.    
Sikadur-502 Seg.    
Sikadur-506 Seg.    
Sikadur-510 Seg.    
Sikadur-330 Seg. A+B
   
Sikadur-Combiflex SG Seg. A Seg. B  
Sikadur Primer EG (Phosphate) Seg. A Seg. B  
SikaDust Seal-300 Seg    
       
Sika (F)      
Sika FastFix-130 TP Seg.    
Sika FastFix-138 TP Seg.    
Sika Ferrogard-901 Seg.    
Sika Ferrogard-903 Plus Seg.    
SikaFiber M-12 Seg.    
SikaFiber R-48 Seg.    
SikaFiber T-48 Seg.    
SikaFiber T-60 Seg.    
Sika Filler-119 Seg.    
Sika FireStop Seg.    
Sikaflex-11 FC Seg.    
Sikaflex AT Connection Seg.    
Sikaflex Construction+ Seg.    
Sikaflex CrystalClear Seg.    
Sikaflex HighTack Seg.    
Sikaflex PRO-3 Seg.    
Sika FlexiTape Heavy Seg.    
Sikafloor-2 SynTop ES Seg.    
Sikafloor-3 QuartzTop ES Seg.    
Sikafloor-20 PurCem Seg. A Seg. B Seg. C
Sikafloor-21 PurCem Seg. A Seg. B Seg. C
Sikafloor-29 PurCem Seg. A Seg. B Seg. C
Sikafloor-31 PurCem Seg. A Seg. B Seg. C
Sikafloor-81 EpoCem Seg. A Seg. B Seg. C
Sikafloor-154 W Seg. A Seg. B  
Sikafloor-156 Seg. A+B    
Sikafloor-160 Seg. A Seg. B  
Sikafloor-161 Seg. A Seg. B  
Sikafloor-169 Seg. A Seg. B  
Sikafloor-210 PurCem Seg. A Seg. B  
Sikafloor-220 W Conductive Seg. A Seg. B  
Sikafloor-260 PurCem Seg. A Seg. B Seg. C
Sikafloor-262 AS N Seg. A Seg. B  
Sikafloor-264 Seg. A Seg. B  
Sikafloor-304 W Seg    
Sikafloor-310 PurCem Seg. A Seg. B Seg. C
Sikafloor-316 Seg. A Seg. B  
Sikafloor-356 SP Brillo Seg. A Seg. B  
Sikafloor-357 SP Seg. A Seg. B  
Sikafloor-381 Seg. A Seg. B  
Sikafloor-400 N Elastic Seg    
Sikafloor-417 W Mate Brillo  
Sikafloor-2020 N Seg.    
Sikafloor-2030 N Seg    
Sikafloor-2040 N Seg.    
Sikafloor-2050 Gum Seg.    
Sikafloor-2100 Seg. A+B    
Sikafloor-2540 W Seg. A Seg. B  
Sikafloor-3240      
Sikafloor CureHard Li Seg.    
Sikafloor EpoCem Module Seg. A Seg. B  
Sikafloor Level-16 Seg.    
Sikafloor Level-20 Seg.    
Sikafloor Level-50 Seg.    
Sikafloor Level-67 Seg.    
Sikafloor ProSeal-30 Seg.    
Sika Friolite OC L Seg.    
Sika Frioplast P Seg.    
       
Sika (G)      
Sikagard-905 Yeso Seg    
Sikagard-908 W Fijador Seg.    
Sika Geotex PP Plus Seg.    
SikaGrout-213 Seg.    
SikaGrout-218 Seg.    
SikaGrout-334 Seg.    
SikaGrout-3200 Seg.    
SikaGrout-3210 Seg.    
Sikaguard-62 Seg. A Seg. B  
Sikaguard-545 Elastofill Seg.    
Sikaguard-550 Elastocolor ES Seg.    
Sikaguard-552 W Aquaprimer ES Seg.    
Sikaguard Piscinas Seg.    
Sikagard-670 W Elastocolor Seg.    
Sikagard-917 W Seg.    
Sikaguard-703 W Seg.    
Sikaguard-711 ES Seg.    
Sikaguard-720 EpoCem Seg. A+B+C    
       
Sika (H)      
Sika HandClean Seg.    
SikaHyflex-220 Window      
SikaHyflex-250 Facade Seg.    
SikaHyflex-300 EU Seg.    
SikaHyflex-305 EU Seg.    
SikaHyflex-600 EU Seg,    
       
Sika (I)      
Sika Injection-105 RC Seg. A Seg. B  
Sika Injection-121 Seg. A Seg. B  
Sika Injection-201 CE Seg. A Seg. B  
       
Sika (L)      
Sika Lam Impact Seg.    
Sika Lam SD-8 Seg.    
Sika Lam SD-8 Plus Seg.    
Sika Lam SP-8 Seg.    
Sika Lam SP-8 Plus Seg.    
Sikalastic-1 K Seg.    
Sikalastic-490 T Seg.    
Sikalastic-801 Seg.    
Sikalastic-850 W Seg.    
SikaLatex Seg.    
Sika Level-01 Primer Seg.    
Sikalimp Seg.    
Sikalimp Ready Seg.    
       
Sika (M)
     
Sika MaxTack Seg.    
Sika MaxTack Invisible Seg.    
Sika MaxTack Pro-80 Seg.    
Sika MaxTack Ultra Seg.    
SikaMembran Window (Sistema) Inside Outside  
Sika Membrana-8 Seg.    
Sikament-200 R Seg.    
Sikament-230 Seg.    
Sikament FF Seg.    
Sika MiniPack Mortero Impermeabilizante Seg.    
Sika MiniPack Mortero Rápido para Fijaciones Seg.    
Sika MiniPack Mortero de Reparación Seg.    
Sika MiniPack Pegado de Baldosas Seg.    
Sika MiniPack Resistente al Fuego Seg.    
Sika MonoTop-107 Seal Seg.    
Sika MonoTop-412 R Seg.    
Sika MonoTop-412 S Seg.    
Sika MonoTop-412 SFG Seg.    
Sika MonoTop-432 S Seg.    
Sika MonoTop-612 Seg.    
Sika MonoTop-618 Seg.    
Sika MonoTop-620 Seg.    
Sika MonoTop-910 S Seg.    
Sikamor A Seg.    
Sika MultiSeal BT Seg.    
Sika MultiSeal SG Seg.    
Sika Multikit Seg.    
SikaMur Seg.    
SikaMur InjectoCream-100 Seg.